Tiktok Video Downloader

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh tiktok trên máy tính của bạn.

Chỉ cần thêm sav khi bắt đầu tiktok.com trên mỗi video bạn muốn tải xuống.

cách thêm sav vào url để tải xuống video tiktok mà không có hình mờ

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh tiktok trên thiết bị di động.

nút chia sẻ bài đăng tiktok.

Tìm bài đăng mà bạn muốn tải xuống và nhấp vào nút chia sẻ để biết thêm tùy chọn.

Sao chép url video bằng cách nhấp vào"Sao Chép Liên kết".

tiktok sao chép url video
cách tải xuống hình ảnh tiktok trong trình duyệt.

Chuyển đến trình duyệt yêu thích của bạn, dán liên kết đã sao chép và thêm sav khi bắt đầu tiktok.com.

Chọn kích thước hình ảnh và nhấp vào tải xuống. Bạn sẽ được chuyển hướng đến url hình ảnh gốc, bây giờ bạn có thể lưu nó.

cách chọn kích thước hình ảnh và tải xuống video.